สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
“เพชรในรวงข้าว”

เพชร  หมายถึง นักเรียนโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เป็นผู้ที่มีคุณค่าเปรียบประดุจเพชร

รวงข้าว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น
สีประจำโรงเรียน

“สีม่วง-ขาว”

            สีม่วง  หมายถึง  ความเข้มแข็งอดทน

            สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์


ดอกไม้ประจำโรงเรียน
“ดอกเฟื่องฟ้า”

เฟื่องฟ้า เป็นต้นไม้ดอกไม้ประดับที่มีดอกมาก กลับดอกบอบบาง แต่มีความคงทนไม่ร่วงเร็ว 
ลำต้นมีหนามแหลม ซึ่งเปรียบเสมือนคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 
ที่มีความอ่อนน้อม อ่อนโยน มีความอดทน และสามารถปกป้องคุมครองตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ได้