ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการรับสมัครโครงการทวิศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ม.4
  ด้วยวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  กำหนดการรับสมัครนักเรียนโครงการทวิศึกษา ระหว่างวันที่  30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561 นักเรียน ม.4 ที่ต้องการเรียนให้ไปทำการสมัครได้ที่คุณครูประวิทย์  แสงสุขวาว  คุณครูปักใจ   คำสมมาตร์  คุณครูสมพร   มันทะรา  ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย  เพื่อทางโรงเรียนจะได้จัดส่งรายชื่อนักเรียนไปยังวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อไป
   สำหรับนักเรียนที่แจ้งในใบมอบตัวในวันที่ 4 เม.ย. 2561 แล้ว แต่นักเรียนยังไม่ระบุสาขาวิชาที่ต้องการเรียน  ดังนั้นขอให้นักเรียนไปแจ้งคุณครูตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นใหม่ด้วย
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 182 ครั้ง