ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูอาจารย์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร  ได้มีมติและลงความเห็นร่วมกันว่าให้มีกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อหาเงินงบประมาณมาในการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา(เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องVisual เครื่องคอมพิวเตอร์ PC เครื่องขยายเสียง)และซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ชำรุดเสียหาย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 - 17.00 น.(ทอดผ้าป่ารวมรุ่นต่างๆ)
ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นสามารถบริจาคเป็นเงิน หรือบริจาคเป็นอุปกรณ์สิ่งของตามที่ระบุข้างต้นได้ตามแต่สะดวก
กลางคืนมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างรุ่น (โต๊ะจีน) โดยศิษย์เก่าแต่ละรุ่นสามารถสั่งจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้ที่โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร หรือเบอร์โทร 043-656552

โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2560,09:57   อ่าน 71 ครั้ง